Sanering

När en fuktskada upptäckts kan våra utbildade saneringstekniker assistera med rivning, sanering samt återställning av de påverkade ytorna.

 

Vid sanering av fuktskador är det viktigt att ha kännedom om de risker som föreligger så som spridning av mögelsporer och annat som kan påverka intilliggande utrymmen.

 

Ricto monterar alltid skiljeväggar av plast samt luftrenare vid rivning av fuktskador för att undvika spridning av mögelsporer.