Fuktmätning

Vi utför de flesta typer tekniska mätningar och provtagningar som kan vara aktuella i byggnader. Vi mäter bland annat fukt, radon och luftkvalitet.

Fuktmätning i samband med nybyggnation utförs för att kvalitetssäkra och säkerställa att ingen byggfukt kvarstår vid montage av åldersbeständig plast, golv och ytskikt.

provtagning

Provtagning sker vid vidare teknisk undersökning / inomhusmiljöutredning. Anledningen till att man gör provtagningar är för att få reda vad det är som orsakar lukter eller symptom i en byggnad samt för att artbestämma mögel / rötsvamp.

Det finns en mängd olika typer av provtagningar man kan utföra i material / luft för att komma fram till rätt åtgärd.

Avfuktning

Vi utför både akut avfuktning av vattenskador för att minimera skador och installerar fasta avfuktningssystem i fuktkänsliga konstruktioner så som krypgrunder, kallvindar och källare. Vid fasta installationer arbetar vi med fasta priser i hela Sverige och kan därmed lämna offert omgående.

Sanering

Vid problem med mikrobiell påväxt / mögel eller avvikande lukt utför vi både mögelsanering och luktsanering för att återställa den aktuella byggnadsdelen till sitt ursprungliga skick.