Våra produkter

TRYGGHETSVAKTEN DH4 SORPTIONSAVFUKTARE

Effektiv sorptionsavfuktare med låg energiförbrukning & ljudnivå för krypgrund, kallvind, källare mm – 7 års garanti.

Avfuktaren DH4 styrs intelligent av temperatur och luftfuktighetskurvor för att fuktsäkra krypgrund, torpargrund, källare, kallvind mm med låg energiförbrukning och ljudnivå.

Avfuktaren kan även energioptimeras efter utrymmets storlek.

200mm insugstos möjliggör att avfuktaren kan cirkulera torrluften i ett angränsande utrymme. Detta kan vara avgörande exempelvis i en oåtkomlig torpargrund eller en krypgrund indelad i olika utrymmen.

Luftfilter bytes mycket enkelt från avfuktarens baksida.

Krypgrundsavfuktaren som är tillverkad i Kungsängen utanför Stockholm är utvecklad efter militära krav där robusthet, enkelt utbyte av reservdelar samt lång livslängd är avgörande.

Tillbehörspaket med anslutningsslangar finns som tillval.

• Torrluftsmängd 255 m³/h
• Avfuktningskapacitet 21 l/dygn
• Inbyggd hygrostat som kan styras automatiskt efter mögelkurvor.
• Extern digital display med status, RF%, C° – tillval
• Torrluftsutsläpp 2 x 100 mm
• Våtluftsutsläpp 63 mm
• Insugstos 200mm
• Upp till 150-200 m²
• Ljudnivå (3m) 48 dBa
• Ljudnivå med ljuddämpare 45 dBa
• Vikt 10,9 Kg
• Höjd x bredd x djup 335 x250 x 425
• Anslutning 230V/ 50Hz
• Effekt 810 W

Trygghetsvakten DH6 Sorptionsavfuktare

Avfuktaren DH6 styrs intelligent av temperatur och luftfuktighetskurvor för att fuktsäkra krypgrund, torpargrund, källare, kallvind mm med låg energiförbrukning och ljudnivå. Avfuktaren kan även energioptimeras efter utrymmets storlek..

Luftflödet kan styras variabelt vilket gör att en maximal avfuktning kan erhållas vid installation. När krypgrunden eller vinden är torr kan luftflödet justeras ner för att spara energi, sänka ljudnivå ytterligare samt förlänga en mycket lång livslängd.

200mm insugstos möjliggör att avfuktaren kan cirkulera torrluften i ett angränsande utrymme. Detta kan vara avgörande exempelvis i en oåtkomlig torpargrund eller en krypgrund indelad i olika utrymmen.

Luftfilter bytes mycket enkelt från avfuktarens baksida.

Krypgrundsavfuktaren som är tillverkad i Kungsängen utanför Stockholm är utvecklad efter militära krav där robusthet, enkelt utbyte av reservdelar samt lång livslängd är avgörande.

Tillbehörspaket med anslutningsslangar finns som tillval.

Torrluftsmängd 100-500³/h
Avfuktningskapacitet 10-24 l/dygn

Inbyggd hygrostat som kan styras automatiskt efter mögelkurvor.
Extern digital display med status, RF%, C° – tillval
Torrluftsutsläpp 2 x 100 mm
Våtluftsutsläpp 63 mm

Insugstos 200mm

För 100-500 m² kallvind eller krypgrund
Ljudnivå (3m) 48-67 dBa
Ljudnivå med ljuddämpare 45 -65 dBa
Vikt 10,9 Kg
Höjd x bredd x djup 335 x250 x 425
Anslutning 230V/ 50Hz
Effekt 630 – 1300 W

Drybox X4 Sorptionsavfuktare

Avfuktaren X4 styrs intelligent av temperatur och luftfuktighetskurvor för att fuktsäkra krypgrund, torpargrund, källare, kallvind mm med låg energiförbrukning och ljudnivå.

Luftfilter bytes mycket enkelt från avfuktarens baksida.

Drybox X4 består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktmättad luft och två utblås för torr luft. Luften sugs in i fläkten och avfuktas. Fuktmättad luft förs ut genom en frånluftskanal till utsidan av byggnaden. Därigenom skapas ett undertryck, som bidrar till en förbättrad luftkvalité i hela byggnaden. Torr luft cirkulerar under byggnaden via de två torrluftskanalerna. Drybox X4 behöver inget uppsamlingskärl för vätska.

X4 har en smart styrning som kan följa mögelindex. Detta innebär att avfuktaren då tillåter en högre luftfuktighet om det är låga temperaturer, vilket spar energi. Vid hög luftfuktighet och låg temperatur kan inte mögel etablera sig lika lätt som vid högre temperaturer. Normala temperaturer för en krypgrund är ca +15°C på sommaren och ca +5°C på vintern. X4 är normalt inställd att följa mögelindex och hålla en fuktighet på 65% RF, vilket gäller vid +15°C. Vid +5°C tillåter denna inställning en maximal fuktighet på 75% RF innan sorptionsavfuktaren börjar avfukta.

• Inbyggd hygrostat för styrning av luftfuktighetsnivå
• Display för avläsning av status, luftfuktighet & temperatur
• Låg energiförbrukning
• Upp till 250 m²
• Filterbyte Inuti

Tekniska data
• Anslutning 230V/ 50Hz
• Effekt 850W
• Kapacitet utrymme upp till 250 m²
• Torrluftsmängd 250 m³/h
• Avfuktningskapacitet 19 l/dygn
• Torrluftsutsläpp 1 x 63 mm/1 x 102 mm
• Våtluftsutsläpp 63 mm
• Ljudnivå (3m) 52 dB
• Mått (hxbxd) 285x335x425 mm
• Vikt 11 kg

AMP-91 Mögelsaneringsvätska

AMP -91 har samma kemiska sammansättning som det medel som normalt används för att förhindra tillväxt av mögel, bakterier och alger i vårt dricksvatten.

AMP-91 är i denna, högkoncentrerade form en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder.

Behandlat trä ser oftast ut som nytt efter en- eller ett par appliceringar. AMP -91 bleker bort mikrobiell påväxt som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger, samt jordbakterier och virus. Via vätningsmedel går den ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel.

Inom ca ett par dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt.

Restprodukten, i form av koksaltkristaller absorberar luftens fuktighet och kan bilda vid tillfällen en mögelfientlig vätskefas i droppform, för att ånyo vid torrare väderlek återgå till kristallin form. Vätskefasen observeras oftast på vindar vintertid.

Installation av sorptionsavfuktare typ DH-serien rekommenderas efter genomförd sanering.

Användningsområde:

• Ex råspont med mikrobiell påväxt ex. krypgrunder och kallvindar. Verkar etsande på glas, korroderade på vissa metaller och förtvålande på alkydfärger. Bör användas med försiktighet på material som kan brytas ner såsom tryckt virke eller asfaboard.

Blandningsförhållande:

• En tredjedel AMP -91 vätmedel hälls i 5 L dunk. Dunken skakas sedan omsorgsfullt.

Utspädningsrekomendationer av AMP-91 med ljummet vatten för sanering av följande skador:

• Svartmögelsanering av krypgrund outspädd

• Svartmögelsanering av vind outspädd

• Desinfektion vid fuktskador 1:8

• Sanering av brandskada 1:4

Algtvätt av fasad 1:8

• Desinfektion av avloppsskada 1:4

Isoreflekt Krypgrundsisolering

Högeffektiv reflekterande krypgrundsisolering för skydd mot markfukt samt ökad temperatur i krypgrund med garanterad energibesparing.

Isoreflekt fungerar både som ångspärr mot mark samt så ökar Isoreflekt temperaturen i krypgrunden och skyddar mot i grunden förekommande markkyla från ex berg, grus och sand. Hela 97% av husets värmestrålning reflekteras med hjälp av Isoreflekts aluminiumskikt.

Isoreflekt är mycket dragstark och fungerar väl då markbädden består av berg, stenkross eller vassa stenar. Allt detta genom sin flexibilitet och styrka från dubbla polyetenlager.

Efter 2-5 år har normalt en investering i Isoreflekt blivit återbetald genom energibesparing. Om avfuktare är installerad höjs även effekten genom ett par grader högre temperatur i krypgrunden och därmed lägre relativ fuktighet. Normalt är att avfuktaren går ner till halva driftstiden jämfört med om åldersbeständig 0,2mm plast.
Isoreflekt utgör ett spärrskikt mot exempelvis radon, fukt, jordgaser, jordbakterier, markväxande mögel (mykotoxiner) samt sumpgaser. Temperaturen i mark under Isoreflekt faller när den läggs ut och därmed reduceras biologisk aktivitet. Svampar, mögelsvampar och jordbakterier passiviseras av den ökade kylan vilket även det reducerar eventuella lukter från nedbrytningsprocesser.
Förlorar ej effekt av damm etc, och är brandskyddad.

Längd 40 meter,bredd 125 cm,
• Tjocklek 4mm
• Vikt 12 kg
• 50 m2 per rulle
• Värmeemmisivitet 0,04 -0,05
• Ånggenomgångsmotstånd >3,4*10 000 000s/m, Sd>100m
• Reflektionsgrad 97%