Isoreflekt Krypgrundsisolering

Högeffektiv reflekterande krypgrundsisolering för skydd mot markfukt samt ökad temperatur i krypgrund med garanterad energibesparing.

Isoreflekt fungerar både som ångspärr mot mark samt så ökar Isoreflekt temperaturen i krypgrunden och skyddar mot i grunden förekommande markkyla från ex berg, grus och sand. Hela 97% av husets värmestrålning reflekteras med hjälp av Isoreflekts aluminiumskikt.

Isoreflekt är mycket dragstark och fungerar väl då markbädden består av berg, stenkross eller vassa stenar. Allt detta genom sin flexibilitet och styrka från dubbla polyetenlager.

Efter 2-5 år har normalt en investering i Isoreflekt blivit återbetald genom energibesparing. Om avfuktare är installerad höjs även effekten genom ett par grader högre temperatur i krypgrunden och därmed lägre relativ fuktighet. Normalt är att avfuktaren går ner till halva driftstiden jämfört med om åldersbeständig 0,2mm plast.
Isoreflekt utgör ett spärrskikt mot exempelvis radon, fukt, jordgaser, jordbakterier, markväxande mögel (mykotoxiner) samt sumpgaser. Temperaturen i mark under Isoreflekt faller när den läggs ut och därmed reduceras biologisk aktivitet. Svampar, mögelsvampar och jordbakterier passiviseras av den ökade kylan vilket även det reducerar eventuella lukter från nedbrytningsprocesser.
Förlorar ej effekt av damm etc, och är brandskyddad.

Längd 40 meter,bredd 125 cm,
• Tjocklek 4mm
• Vikt 12 kg
• 50 m2 per rulle
• Värmeemmisivitet 0,04 -0,05
• Ånggenomgångsmotstånd >3,4*10 000 000s/m, Sd>100m
• Reflektionsgrad 97%