Installationskit / Slangpaket Drybox / DH-Serien

Innehållande 2 x 10 meter 100 mm aluslang för torrluft, 2 meter 63 mm ventilationsslang för våtluft, utloppsplåt samt tillhörande klammer.