AMP-91 Mögelsaneringsvätska

Effektiv saneringsvätska för mögel, bakteriedödande och blekande

AMP -91 har samma kemiska sammansättning som det medel som normalt används för att förhindra tillväxt av mögel, bakterier och alger i vårt dricksvatten.

AMP-91 är i denna, högkoncentrerade form en mycket kraftfull saneringsvätska som endast bör brukas vid yrkesmässig användning med helmask och skyddskläder.

Behandlat trä ser oftast ut som nytt efter en- eller ett par appliceringar. AMP -91 bleker bort mikrobiell påväxt som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger, samt jordbakterier och virus. Via vätningsmedel går den ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel.

Inom ca ett par dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt.

Restprodukten, i form av koksaltkristaller absorberar luftens fuktighet och kan bilda vid tillfällen en mögelfientlig vätskefas i droppform, för att ånyo vid torrare väderlek återgå till kristallin form. Vätskefasen observeras oftast på vindar vintertid.

Installation av sorptionsavfuktare typ DH-serien rekommenderas efter genomförd sanering.

Användningsområde:
• Ex råspont med mikrobiell påväxt ex. krypgrunder och kallvindar. Verkar etsande på glas, korroderade på vissa metaller och förtvålande på alkydfärger. Bör användas med försiktighet på material som kan brytas ner såsom tryckt virke eller asfaboard.

Blandningsförhållande:
• En tredjedel AMP -91 vätmedel hälls i 5 L dunk. Dunken skakas sedan omsorgsfullt.

Utspädningsrekomendationer av AMP-91 med ljummet vatten för sanering av följande skador:
• Svartmögelsanering av krypgrund outspädd
• Svartmögelsanering av vind outspädd
• Desinfektion vid fuktskador 1:8
• Sanering av brandskada 1:4
• Algtvätt av fasad 1:8
• Desinfektion av avloppsskada 1:4