Kvalitet

Med ett professionellt bemötande och ett helhjärtat engagemang ska vi uppfylla våra kunders krav, förväntningar och behov genom att leverera tjänster och produkter av hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

 

Vi skall tillhandahålla kvalificerad och motiverad personal samt maskiner och utrustning i ett gott skick. Kvalitet är vårt främsta konkurrensmedel och med denna grundtanke skapar vi trygghet och förtroende i vår kundkrets vilket leder till långvariga relationer.

 

Ett kontinuerligt kvalitetsarbete skall vara en naturlig del i det vardagliga arbetet för ledning som personal, för att vi skall kunna fortsätta utvecklas på ett hållbart vis.

 

Ricto skall utbilda, informera och stimulera alla som verkar inom organisationen till engagemang, delaktighet och ansvar för att kunna följa upp kvalitetspolicyn.

Vi säkerställer ständiga förbättringar genom att tillämpa PDCA metoden (Plan-Do-Check-Act) som hjälper oss att identifiera problematik i vårt arbete och att komma till insikt om hur vi ska lösa den.

Vi är även aktiva medlemmar i styrelsen för SBR – Sveriges Byggingenjörers Riksförbunds avdelning i Sundsvall.