Termografi

Under en termografisk utredning kan man upptäcka brister i isolering och andra förekommande otätheter i en byggnadskonstruktion som medför ökade driftskostnader i din bostad.

 

Med hjälp av vår värmekamera från Testo kan vi lokalisera och ringa in vattenskador, utreda vägg, golv och takisolering, tätningar runt fönster och dörrar, köldbryggor i byggnadskonstruktioner, luftburen värme och kyla samt placering och funktion i golvvärmeslingor mm.

 

En termografisk utredning kan leda till att onödiga fel och brister upptäcks och åtgärdas vilket i sin tur ger en lägre uppvärmningskostnad i din bostad.