Då skadan är konstaterad hjälper vi till med att hitta orsak till att skadan uppstått samt fastställer skadans omfattning. Med hjälp av bl. a ritningar, avancerad mätteknik och konstruktionsingrepp undersöks tekniska brister i byggnaden som har orsakat de uppkomna skadorna. Då skadans uppkomst och omfattning har konstateras lämnas åtgärdsförslag.