Kontrollansvarig PBL

En kontrollansvarig är byggherrens förtroendeman. Kontrollansvariges roll är att vara rådgivare och bollplank då projektet skall organiseras och styras.
Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

 

 

Man kan säga att rollen innebär att fungera som pådrivare så att alla aktiviteter enligt kontrollplanen genomförs på ett godtagbart sätt under hela byggtiden.

Vi är Certifierad för N och är kontrollansvarig för en rad olika projekt.