Fördjupad teknisk undersökning

Vid misstanke om eventuella fukt- och mögelskador utför vi fördjupade tekniska undersökningar. T ex då indikationer på skador har framkommit vid okulär besiktning av byggnaden.

 

Med hjälp av bl a ritningar, avancerad mätteknik och eventuella ingrepp i konstruktionen försöker vi hitta fel och brister som kan vara orsak till skador i fastigheten och som kan påverka byggnaden och inomhusmiljön negativt.