Fastighetsbesiktning

Att köpa eller sälja en fastighet kan vara ditt livs viktigaste affär. Fel och brister som inte framkommer inför överlåtelse kan bli en obehaglig överraskning efteråt. För att upptäcka detta i tid är det viktigt att fastigheten besiktigas av ett tränat öga innan överlåtelse.

 

Vi har lång erfarenhet av att besiktiga allt från småhus till industrifastigheter och har relevant utbildning inom byggnadsteknik och skadeteknik. Vi utför fastighetsbesiktning för att upptäcka fel och brister samt hjälpa till med att delvis uppfylla er undersökningsplikt/upplysningsplikt.